image (1)

Een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor het Gouwe gebied dat is waar we samen aan werken.

Actueel

scherm nieuw idee
afbeelding_gouwe_en weg met vrachtverkeer_groot formaat
voorblad verslag werkbijeenkomsten dec 2019

Waarom?

In het gebied spelen veel samenhangende vraagstukken. Om hier oplossingen voor te bieden hebben we in 2018 gewerkt aan een gebiedsvisie en scenario’s met maatregelpakketten voor betere bereikbaarheid. Deze scenario’s worden in de volgende fase van Beter Bereikbaar Gouwe nader onderzocht. De aanpak van fase 2 is erop gericht om een Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in het najaar van 2020 vast te kunnen stellen.

Hoe?

Het aanpakken van de bereikbaarheidsknelpunten kan alleen slagen als de betrokken partijen (programmapartners en belanghebbenden) het als een gezamenlijke opgave oppakken en het eens worden over de beste manier om de knelpunten op te lossen. Een bundeling van krachten die leidt tot een samenhangend pakket van maatregelen, is bepalend voor de kans op succes. Daarom is samenwerking waarbij de betrokken partijen zich gezamenlijk eigenaar van ‘het probleem’ voelen het vertrekpunt van de aanpak.