image (1)

Een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor het Gouwe gebied dat is waar we samen aan werken.

Actueel

Sacha studio webinar 3 juni
foto screenshot startscherm webinar
fotocollectie online bijeenkomsten

Waarom?

In het gebied spelen veel samenhangende vraagstukken over bereikbaarheid en leefbaarheid. Om hier oplossingen voor te bieden hebben we in 2018 gewerkt aan een gebiedsvisie en scenario’s voor betere bereikbaarheid. Deze scenario’s worden in fase 2 (2019 – 2021) met de omgeving uitgewerkt tot een maatregelenpakket, een uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomsten. In fase 3 kan na formele procedures gestart worden met de uitvoering.

Hoe?

Het aanpakken van de bereikbaarheidsknelpunten kan alleen slagen als de betrokken partijen (programmapartners en belanghebbenden) het als een gezamenlijke opgave oppakken en het eens worden over de beste manier om de knelpunten op te lossen. Een bundeling van krachten die leidt tot een samenhangend pakket van maatregelen, is bepalend voor de kans op succes. Daarom is samenwerking waarbij de betrokken partijen zich gezamenlijk eigenaar van ‘het probleem’ voelen het vertrekpunt van de aanpak.