image (1)

Samen werken we aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe.

Nieuws

Planning

November 2021:

Informatiebijeenkomsten over het maatregelenpakket

December 2021 - januari 2022:

Inspreken bij commissievergaderingen

December 2021 - februari 2022:

Voorbereidingsbesluit door gemeenten en provincie

Maatregelenpakket

Na de gespreksronde van juni 2021 hebben de bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe een advies opgesteld voor een maatregelenpakket. Hierin zitten oplossingen voor wegen, Gouwe, fiets en ov-bereikbaarheid. Daarover nemen de gemeenten en provincie tussen december en februari een eerste besluit.