Aanmelden Webinar 9 april 2024

Gepubliceerd op 21 maart 2024

Het studieprogramma Beter Bereikbaar Gouwe is gestart om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kan worden versterkt. De studie is afgrond en medio 2024 zullen de gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten een besluit nemen over “wat te doen” met de studieresultaten.

Deze resultaten en besluiten willen wij graag aan u presenteren in een webinar, later gevolgd door een informatiebijeenkomst.

Webinar
De webinar vindt plaats op 9 april. U kunt via Teams aansluiten en dient u van tevoren aan te melden via het aanmeldformulier hieronder. Vervolgens ontvangt u enkele dagen voor de webinar een deelnamelink. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen, de vragen die niet tijdens de webinar beantwoord worden opgenomen in een Q&A die op de websitze al verschijnen.

Het aanmeldformulier vindt u hier.