hefbrug boskoop

Waarom Beter Bereikbaar Gouwe?


Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe. In dit programma werken 5 partijen samen: gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, de Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland.


Brede aanpak

De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.

Waar

Het programma richt zich op het gebied rondom de rivier de Gouwe, globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. De uitvoering van de plannen zal invloed hebben op een groter gebied.

Wanneer

De volksvertegenwoordigers van de gemeenten en provincie hebben eind 2021 en begin 2022 grotendeels ingestemd met het voorstel voor een maatregelenpakket. Beter Bereikbaar Gouwe gaat daarmee een nieuwe fase in. Bekijk dit filmpje over het vervolg.

Analyse

In de kaart hiernaast komen de knelpunten en de ambities in het gebied terug. Daarnaast is er gekeken naar diverse ontwikkelingen in het gebied en naar rapporten en studies. Zoals de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omstreken en de Planstudie N207 Zuid. Zie ook de Gebiedsvisie en de bestuurlijke documenten uit fase 1 (vooral het rapport B Bereikbaarheidsscenario’s).

N207 Zuid

Uitgangspunt voor de uitwerking van de scenario's zijn alle 'harde plannen' waarover Provinciale Staten uitvoeringsbesluiten heeft genomen. Deze harde plannen zijn de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp. Meer informatie is te lezen op www.zuid-holland.nl/n207zuid.