hefbrug boskoop

Waarom Beter Bereikbaar Gouwe?


Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe. In dit programma werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen.


Brede aanpak

De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.

In 2018 zijn 26 mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Met de omgeving zijn in 2019 aanvullende ideeën voor maatregelen bedacht. Uit deze 40 maatregelen zijn vijf pakketten van maatregelen samengesteld. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend maatregelenpakket.

Eind 2021 nemen de volksvertegenwoordigers van de overheden een besluit over het maatregelenpakket. Lees meer op de pagina aanpak.

Gebied

Het programma richt zich op het gebied rondom de Gouwe, globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. De uitvoering zal effect hebben op een groter gebied.

Het programma richtte zich eerst met name op de knelpunten in Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen (zie de kaart hiernaast). Eind 2018 werd duidelijk dat problemen én oplossingen zich ook bevinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente is daarom in 2019 deelnemer geworden aan  het programma.

Analyse

In de kaart hiernaast komen de knelpunten en de ambities in het gebied terug. Daarnaast is er gekeken naar diverse ontwikkelingen in het gebied en naar rapporten en studies. Zoals de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omstreken en de Planstudie N207 Zuid. Zie ook de Gebiedsvisie en de bestuurlijke documenten uit fase 1 (vooral het rapport B Bereikbaarheidsscenario’s).

Harde plannen

Uitgangspunt voor de uitwerking van de scenario's zijn alle 'harde plannen', waarover uitvoeringsbesluiten zijn genomen door Provinciale Staten. Tot deze harde plannen behoren de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp. Ga voor meer informatie hierover naar www.zuid-holland.nl/n207zuid