Containerschip nauw van Boskoop

Maatregelen


Er zijn 26 mogelijke maatregelen bedacht in 2018. Dit zijn eerste ideeën voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. Vanaf 2019 onderzoeken we deze maatregelen en beoordelen we ze. Niet alle 26 maatregelen zijn nodig. We moeten een keuze maken. Ook zijn er nog varianten op die 26 maatregelen of andere ideeën mogelijk. Er is nog niets besloten. Dit volgt in stappen in 2020 en 2021.


Kaart

Op deze kaart staan de mogelijke maatregelen, voor wegen (rood), vaarroutes (blauw), fiets en openbaar vervoer (groen).

Beoordeling van maatregelen

In werksessies, gesprekken en via de e-mail geven (groepen) bewoners, belangenorganisaties en experts hun reactie op de 26 maatregelen. Deze reacties verwerken we, en deskundigen beoordelen ze op basis van verschillende punten. Dit zijn onder andere bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, kosten, economie, ruimtelijke kwaliteit,  technische haalbaarheid en draagvlak.

Factsheets per maatregel

Elke maatregel wordt beschreven op een factsheet waar ook een globale beoordeling in staat. Na elke ronde (onderzoeken, werksessies, gesprekken en bespreking van uitkomst in Bestuurlijke Afstemgroep) volgt een aanpassing van de  factsheets.