Maatregelen


Gemeenteraden en Provinciale Staten stemden begin 2022 grotendeels in met het voorstel voor een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe. Op deze pagina vindt u de maatregelen die in het pakket zitten.Kaart met alle maatregelen