Proces


Beter Bereikbaar Gouwe bestaat uit veel stappen en is een ingewikkeld proces. Op deze pagina laten we zien wat er is geweest, waar we nu zijn, wanneer belangrijke documenten verschijnen en wanneer u kunt reageren.


Stap voor stap

Fase 1

Fase 2

Fase 3a

Fase 3b

5 scenario’s

40 maatregelen

5 pakketten

1 pakket

Uitwerking pakket

Uitvoering pakket

We werken stap voor stap naar de uitvoering toe. Dit doen we zoveel mogelijk samen met belanghebbenden in het gebied. Uiteindelijk besluiten de gemeenteraden en Provinciale Staten over de maatregelen.

Fase 1: afgerond

In 2018 is een gebiedsvisie gemaakt en zijn scenario’s opgesteld. Deze rapporten vindt u onder Documenten fase 1. De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben eind 2018 besloten om de maatregelen uit een aantal scenario’s verder uit te laten werken.

Fase 2: afgerond

Tussen 2019 en 2022 zijn we in 3 stappen van 40 maatregelen naar één pakket met een aantal maatregelen gegaan. Bij elke stap zijn de maatregelen onderzocht op inhoud én draagvlak. De stappen zijn weergeven in deze tijdlijn.

Fase 3a: gestart

In 2022 en 2023 werken we een aantal maatregelen verder uit of onderzoeken die. We werken toe naar een definitief maatregelenpakket en een uitvoeringsbesluit. In de video rechts leggen we uit wat we doen.

Voorlopige planning

Datum Onderwerp
Jul - nov 2022 Voorbereiden schetsontwerpen
Nov - dec 2022 Bijeenkomsten over schetsontwerpen
Dec '22 - apr '23 Reacties verwerken en voorbereiden voorlopige ontwerpen
Mei 2023 Bijeenkomsten over voorlopige ontwerpen
Jun - sept 2023 Uitwerken reacties en voorbereiden definitieve ontwerpen
Sept - dec 2023 Definitieve ontwerpen ter besluitvorming naar raden en Staten

Start fase 3a

We werken een aantal maatregelen verder uit of onderzoeken die, om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwegebied te verbeteren. In dit filmpje leggen we uit wat we doen.