Participatie


Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de voorgenomen maatregelen. Zo krijgen we de belangen goed in beeld en de argumenten voor en tegen. Dit verwerken we in de beoordeling van de maatregelen. Eén van de criteria in de beoordeling is draagvlak.


Samen weten en denken

Of u nu in Hazerswoude-Dorp woont of dagelijks over de N207 rijdt; iedereen in de regio gaat iets merken van de maatregelen. We willen dan ook iedereen de kans geven om tijdens het onderzoek naar de maatregelen mee te denken. Dat kan op verschillende manieren.

Fase 2

In fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe is uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, bedrijven en belangengroepen. De werkwijze en opbrengsten staan in de Draagvlakanalyse pakket Boog en Noord.

Fase 3

In de huidige fase (fase 3a) gaan we hiermee verder. Op verschillende manieren houden we alle belanghebbenden op de hoogte en denken zij mee bij stappen in het proces. Zo halen we waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen op, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

We spreken met:

  • Vertegenwoordigers van bewonersverenigingen
  • Belangenorganisaties van verkeer, natuur, recreatie, scheepvaart, bedrijven
  • Klankbordgroep Hazerswoude-Dorp
  • Individuele mensen

We organiseren:

  • Inloopbijeenkomsten (voor iedereen toegankelijk)

Meer weten:

  • Nieuwsbrief
  • Informatiebijeenkomsten, zoals webinars

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het project. Wil je deze ontvangen? Mail ons via beterbereikbaargouwe@pzh.nl.

Informatiebijeenkomsten zijn op belangrijke momenten in het proces. Hou website en nieuwsbrief in de gaten wanneer ze zijn.


Participatiegroepen

In september en oktober 2022 is gesproken met vertegenwoordigers van verschillende partijen over de concept schetsontwerpen van de oeververbinding. Bekijk de lijst met partijen (pdf, 96 kB).

Klankbordgroep

Het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Dorp heeft een klankbordgroep samengesteld van bewoners die meedenken over het onderzoek naar de tunnel(bak). De oproep stond in de Groene Hart Koerier (pagina 4).