Geen webinar, maar een fysieke informatiebijeenkomst

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Vorige week hebben we u in nieuwsbrief 27 geïnformeerd over de afronding van de studie Beter Bereikbaar Gouwe. Daarin was ook een webinar voorzien op 9 april om u nader te informeren over het BAG advies. Dit webinar gaat niet door.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft deze week de behandeling van het BBG eindadvies in de tijd naar voren gehaald. Behandeling in de commissie in Alphen aan den Rijn vindt nu plaats op 4 april.
Dat is vóór het eerder geplande webinar van 9 april. Daarmee is de bedoeling om voorafgaand aan politieke behandeling extra informatie te verschaffen niet meer aan de orde.

Wel blijft het zinvol u te informeren over de uitkomsten van de commissiebehandeling en andere vragen die nog bij u leven naar aanleiding van het BAG advies in nieuwsbrief 27.

Om die reden is er op donderdag 25 april van 19.30-21.00 uur een fysieke informatiebijeenkomst in Flora Boskoop. U bent van harte uitgenodigd.

Het is noodzakelijk dat, wanneer u de informatiebijeenkomst wilt bijwonen, u zich via dit aanmeldformulier vóór 18 april aanmeldt. Zo weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.