Nieuwe weg bij Boskoop


In de vorige fase is een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20) uitgebreid onderzocht. Deze maatregel blijft als optie op tafel, in het geval een extra oeververbinding toch niet haalbaar is.


Wegmaatregel W20 bleef over na de gespreksronde over de diverse pakketten met maatregelen. Daarna zijn meerdere routes onderzocht, inclusief de aansluiting op de N11. Er zijn veel tegenstanders van deze weg. Zij willen liever direct een extra oeververbinding.

Twee mogelijke routes

Er zijn twee mogelijke routes voor de weg:

  • W20-1: van het Jagerspad in Boskoop naar de Schans in Alphen aan den Rijn. De weg sluit aan op bestaande wegen. Bij Paddegat komt er een tunnel onder het spoor door.
  • W20-2: van de Burgemeester Smitweg en/of Compierekade naar het oosten, onder het spoor door en dan naar het noorden. De tunnel onder het spoor door wordt ontworpen en begroot als 80-kilometerweg. Of dat wenselijk is of niet, moet blijken uit onderzoek.

In 2021 zijn tekeningen van de routes gemaakt om te kijken wat technisch mogelijk is. Bekijk de situatieschetsen rechts op deze pagina.

Aansluiting op de N11

Beide routes kunnen op drie manieren aansluiten op de N11. De aansluitingen Noord en Midden gaan allebei via de brug over de N11. Daarna gaat Noord verder via bestaande wegen en Midden via een nieuwe weg naar de Gouwelandenlaan. De aansluiting Zuid gaat onder de N11 langs. Bij alle drie de aansluitingen moet er een nieuwe tunnel onder het spoor door komen.