Onderzoek oeververbinding Gouwe


In opdracht van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en de Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt de mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding in of vlakbij Boskoop onderzocht. De juiste locatie voor een brug of aquaduct is een discussie, want er moet een route naar die verbinding toe komen.


Drie varianten

Er zijn drie locaties aangewezen waar mogelijk een verbinding kan komen. Dit zijn:

  • Variant Noord: een brug of aquaduct aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De Burgemeester Smitweg wordt dan doorgetrokken naar de N207. Verder gaat de route vooral over bestaande wegen.
  • Variant Midden: een brug of aquaduct aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Halve Raak. Deze variant is vooral een nieuwe oost-westroute tussen de Loeteweg en de Burgemeester Smitweg.
  • Variant Zuid: een brug of aquaduct aan de zuidkant van Boskoop. Vanaf de Gouwe gaat de weg over de Snijdelwijklaan naar de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan.

Variant Zuid

De bestuurders vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom hebben de bestuurders aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december.

Totstandkoming schetsontwerpen

Vóórdat de huidige schetsontwerpen zijn gemaakt, is gesproken met verschillende participatiegroepen over de diverse uitdagingen in het ontwerp. Zijn bijvoorbeeld bestaande of nieuwe wegen nodig naar een oeververbinding? Op basis van de reacties uit deze eerste ronde zijn de schetsen uitgewerkt.

Toetsen op 13 criteria

De voorlopige ontwerpen worden in 2023 openbaar. Ook zijn de ontwerpen dan getoetst op 13 verschillende criteria. Dit zijn: bereikbaarheid (via weg en via water), verkeersveiligheid, economie, leefbaarheid, draagvlak, technische uitvoerbaarheid, kosten, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, bodemdaling, waterkwaliteit, recreatie en energie.