Vraag en antwoordWe ontvangen regelmatig vragen. Ook tijdens bijeenkomsten worden vragen opgehaald. Alle vragen staan mét antwoorden op deze pagina.

Wat houdt Beter Bereikbaar Gouwe precies in?

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband van een aantal partijen. De provincie Zuid-Holland werkt samen met haar partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Midden-Holland, en de provincie Zuid-Holland.

Wat willen we bereiken?

Doel van het project is om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren en de economie te versterken.

Waarom is betere bereikbaarheid en leefbaarheid nodig?

De knelpunten zijn uitgebreid genoemd achterin in het document ’Gebiedsvisie’. Deze bijlage staat op de website onder Documenten Fase 1. De aanpak is niet alleen probleemgedreven. Er is ook aandacht voor toekomstige ambities op ruimtelijk en economisch gebied. Oplossingen dienen waar mogelijk duurzaam en toekomstbestendig te zijn.

Wie mag er meedoen aan dit project?

Iedereen die in het gebied woont of onderneemt mag meedoen.

Welke invloed heb ik op dit project?

Beter Bereikbaar Gouwe informeert en raadpleegt belanghebbenden in het gebied. We spreken met bijvoorbeeld bewonersverenigingen, belangenorganisaties van verkeer, natuur, recreatie, scheepvaart, bedrijven, enzovoort. Ook kan er gereageerd worden via e-mail.

Zo krijgen we de belangen goed in beeld en de argumenten voor en tegen maatregelen. Dit verwerken we in de beoordeling van de maatregelen. Eén van de criteria in de beoordeling is draagvlak.