Wat vindt u van de 14 nieuwe ideeën?


Wat vindt u van de 14 nieuwe ideeën?

Gepubliceerd op 6 april 2020

Meedenken over de 14 geselecteerde nieuwe ideeën? Dat kan nu eenvoudig online via de Denk mee knop op deze website. Met uw kennis en inzichten krijgen we de belangen goed in beeld en de argumenten voor en tegen de nieuwe ideeën.


Hoe kunt u een reactie geven?

Met een klik op de ‘Denk mee met Beter Bereikbaar Gouwe’ button komt u in een startscherm. Als u op een nieuw idee klikt, volgt een beschrijving van het idee. Via de Denk mee knop kunt u uw mening en/of een inhoudelijke reactie kwijt.

Reageren tot en met 1 juni a.s.

U kunt alleen een reactie geven op een of meerdere van de 14 nieuwe ideeën. Het is niet mogelijk voor meerdere ideeën tegelijk een reactie in te sturen. De reactietermijn voor de overige 26 maatregelen is op 5 januari jl. verstreken.

Reageren op de nieuwe ideeën kan tot en met 1 juni a.s. Wilt u liever een algemene reactie op de nieuwe ideeën geven, dan is een e-mail naar beterbereikbaargouwe@pzh.nl mogelijk.

NB. Niet alle maatregelen zijn al goed zichtbaar. We werken eraan om alle maatregelen goed in te tekenen op de kaart.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij verwerken uw inbreng in de factsheet van de maatregel. De factsheets worden zo continu aangevuld met nieuwe inzichten. U ontvangt geen persoonlijke terugkoppeling op uw reactie via de Denk mee-knop.

De informatie uit de factsheets gebruiken we om de maatregelen inhoudelijk en op draagvlak te beoordelen. Er zijn in totaal 77 nieuwe ideeën ontvangen van bewoners voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. Daarvan gaan we veertien nieuwe ideeën onderzoeken, als aanvulling op de 26 die begin vorig jaar in beeld werden gebracht.

Het doel is te komen tot een samenhangend pakket aan maatregelen dat zorgt voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en dat de economie versterkt.

Als wij vragen hebben over uw reactie, dan zoeken wij contact via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Heeft u vragen over Beter Bereikbaar Gouwe dan kunt ons ook mailen via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

Na bestuurlijk overleg maken we de factsheets openbaar op www.beterbereikbaargouwe.nl.