luchtfoto Gouwe beeldbank hoge res

Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."

Gedeputeerde Floor Vermeulen


Denk mee


U kunt op een aantal manieren meedenken over de voorgestelde maatregelen. Zo worden er een paar keer per jaar werksessies gehouden. Ook gaan de omgevingsmanagers van het programma in gesprek met bewoners- en andere belangengroepen. U kunt uw mening ook mailen.


Werksessies

In juli 2019 zijn de eerste werksessies van fase 2 gehouden. Hiernaast vindt u het verslag daarvan.

In zo’n werksessie kunt u zich laten informeren en met deskundigen in gesprek gaan over de plannen, met kaarten uit het gebied bij de hand.

Deze werksessies zijn voor bewoners(groepen), bedrijven en belangenorganisaties. Naar verwachting zijn er in december 2019 weer werkbijeenkomsten en ook in 2020.

Uw reactie mailen

Kunt u niet aanwezig zijn bij werksessies, dan kunt u uw reactie ook aan ons mailen, via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

Communicatie en informatie

Direct belanghebbenden, zoals bewonersgroepen en belangenorganisaties, worden uitgenodigd voor werksessies. Dit doen we via het e-mailadres dat mensen eerder aan ons hebben doorgegeven, of via belangenorganisaties zoals bewonersgroepen. Ook worden belangrijke momenten aangekondigd in lokale media. En we versturen nieuwsbrieven. U kunt zich daarvoor aanmelden via beterbereikbaargouwe@pzh.nl