Verkeerscijfers noordelijke route Boskoop

Gepubliceerd op 22 juni 2021

We hebben onderzocht wat er is fout gegaan in de berekeningen van de noordelijke route Boskoop (W20-varianten). W20-1 was eind vorig jaar al doorgerekend en gepresenteerd. Uit de gespreksronde van eind 2020 zijn varianten W20-2 en W20-3 voortgekomen en die zijn later doorgerekend. In die berekeningen hebben we per abuis niet dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij W20-1. Het gaat concreet om de maatregelen in Hazerswoude-Dorp (project N207-Zuid). Deze zijn nu zowel in W20-1 als in W20-2 en W20-3 als uitgangspunt gebruikt.

Aangepaste documenten

De nieuwe verkeerscijfers staan op de pagina’s Documenten en Pakketvoorstel. Er is een apart document Verkeerscijfers noordelijke route Boskoop (W20). Daarin staan kaartjes die de veranderingen laten zien in percentages en in absolute aantallen. Ook is toegelicht hoe u de kaartjes moet lezen.

De kaartjes zijn ook aangepast en opgenomen in een nieuwe versie van het Rapport concept maatregelenpakket BBG. Deze staat ook op beide pagina’s op de website.