Reageer voor 8 januari op schetsen van oeververbinding Boskoop


Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt op drie locaties in of vlakbij Boskoop of daar een nieuwe brug of aquaduct kan komen. Voor elke locatie is een schetsontwerp gemaakt. Tot 8 januari 2023 kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen reageren op de schetsen.


Drie varianten

De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. De derde locatie is de zuidkant van Boskoop. De schetsontwerpen staan op deze pagina.

Variant Zuid wordt niet verder onderzocht

De bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom hebben zij aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december.

Nog niks besloten

Er is nog niks besloten over de varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment onvoldoende geld beschikbaar.

Geef uw mening tot 8 januari 2023

Wij horen graag van u waar de knelpunten in de route zijn, waar u tevreden over bent en of u wensen heeft. U kunt op een aantal manieren reageren op de schetsen:

Wat gebeurt er daarna?

De reacties op de schetsontwerpen worden betrokken bij de voorlopige ontwerpen. Uitzondering hierop is de zuidelijke variant die niet verder wordt onderzocht. De voorlopige ontwerpen worden in 2023 openbaar. Ook zijn de ontwerpen dan getoetst op de 13 criteria, zoals de kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Ook dan zijn er weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden.


Bekijk de schetsontwerpen

De schetsen staan op deze pagina. Er is een praatplaat beschikbaar. Dat is een versimpelde versie van het ontwerp. Ook vindt u daar de schetsen zelf. Dit zijn technische tekeningen.