Veel belangstelling inloopbijeenkomsten

Gepubliceerd op 19 december 2022

Er was veel belangstelling voor de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december. Rond de 225 belanghebbenden waren deze avonden aanwezig en stelden hun vragen over de drie schetsontwerpen

Programmamanager Sacha van Altena: “Het was goed om te zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om naar deze avonden te komen. Hartelijk dank daarvoor! We hebben ook veel ingevulde reactieformulieren teruggekregen. Dat helpt ons om het bestuur een goed onderbouwd advies te geven over deze schetsontwerpen. En we begrijpen heel goed dat de ontwerpen flinke emoties kunnen oproepen bij de omgeving. Daarom organiseren we deze avonden ook, om erover in gesprek te gaan, belanghebbenden te raadplegen en hen goed te informeren."

"Een eerste indruk die we als programma hebben uit de reacties tijdens de inloopavonden is dat er over het algemeen weinig steun lijkt te zijn van bewoners, bedrijven en belangengroepen voor de drie varianten van de oeververbindingen. De bezoekers maken zich zorgen, we kregen veel inhoudelijke vragen over haalbaarheid en kosten/baten van de drie varianten."

Vervolg van het onderzoek en de schetsontwerpen

Alle reacties op de schetsontwerpen verwerken we in een draagvlakanalyse. Zo’n analyse hebben we eerder ook al gemaakt bij onderzoeken. Het bevat de rode draad van alle reacties. Draagvlak is één van de criteria die we gebruiken om te toetsen. De andere criteria vindt u op deze pagina onderaan. Natuurlijk nemen we opmerkingen over ontwerpen waar dat mogelijk is mee in de uitwerking van de schetsontwerpen naar voorlopige ontwerpen. Daarbij kan het zijn dat we op basis van inbreng van de inloopbijeenkomsten andere voorstellen doen.

Reageren nog steeds mogelijk tot 8 januari

Tijdens de inloopavonden zijn al veel reacties gegeven op de schetsontwerpen, dat kan nog steeds, tot 8 januari.

Vragen en antwoorden

De vragen en antwoorden uit de onlinebijeenkomst zijn gebundeld en staan ook op de website.