Vragen en antwoorden uitzending

Gepubliceerd op 2 december 2021

Het webinar op 23 november over het maatregelenpakket trok veel kijkers. Ongeveer 130 bewoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en raads- en Statenleden namen deel. Er zijn veel vragen gesteld tijdens de uitzending. Deze konden we toen niet allemaal beantwoorden of maar kort. Alle vragen en antwoorden vindt u op de pagina Documenten, onder Bijeenkomsten november 2021.

U vindt daar ook de presentatie die Marcel Boerefijn gaf over het pakket.