Vraag & antwoord online bijeenkomsten

Gepubliceerd op 25 juni 2020


Bent u aanwezig geweest tijdens een van de webinars op 2 en 3 juni? Velen van u hebben vragen gesteld en meegedaan aan de polls. De antwoorden op alle vragen staan samengevat op deze website onder documenten/Online bijeenkomsten juni 2020.