Verslag werkbijeenkomsten dec 2019

Gepubliceerd op 29 januari 2020

Aan de inhoud van het verslag hebben we geen waardeoordeel of conclusie verbonden. Binnenkort plaatsen we een nieuw overzicht van de ontvangen reacties en brieven op de site.


Nieuwe ideeën bespreken

In de werkbijeenkomsten is een eerste indruk gegeven van de effecten van de 26 maatregelen. Aan de tafels Wegen, Varen en Fiets en OV is volop over de voorgestelde maatregelen en over nieuwe ideeën gesproken. De Bestuurlijke Afstem Groep (BAG) bespreekt de lijst met 77 nieuwe ideeën op 14 februari a.s. Daarin besluit zij welke van de ingediende ideeën verder worden onderzocht. Rond de zomer bespreekt de BAG een samenhangend pakket aan maatregelen. Hierna besluiten de volksvertegenwoordigers van de samenwerkende partijen over het concept maatregelenpakket.