Verkeerscijfers pakket 2 en 4 verder uitgewerkt

Gepubliceerd op 3 februari 2021

In november 2020 zijn vijf mogelijke maatregelenpakketten gepresenteerd voor Beter Bereikbaar Gouwe. De pakketten zijn bedoeld om de mogelijkheden in beeld te brengen. Enkele bewoners hebben gevraagd om de voorstellen voor (rand)wegen langs Hazerswoude-Dorp goed vergelijkbaar te maken. In het document ‘Randwegen Hazerswoude-Dorp met snelheidsverlaging op de N209’ worden pakket 2 en 4 gepresenteerd met en zonder een snelheidsverlaging op de N209 (van 80 naar 60 kilometer per uur en van 50 naar 30 kilometer per uur). Dat laat het effect zien van het wel of niet verlagen van de snelheid als er een randweg langs Hazerswoude-Dorp komt.   U vindt het document op deze website onder Documenten januari-maart 2021.