Verkeerscijfers in absolute getallen en referentie 2018

Gepubliceerd op 18 januari 2021

In november 2020 zijn vijf mogelijke maatregelenpakketten voor de middellange termijn gepresenteerd. De effecten van deze maatregelen zijn berekend met een verkeersmodel. Hierbij zijn de resultaten van de maatregelen voor 2030 vergeleken met de referentiesituatie van 2030. De referentiesituatie is de toekomstige situatie in 2030 waarin ‘vastgestelde plannen’ doorgaan, maar er geen Beter Bereikbaar Gouwe-maatregelen worden genomen.

Op verzoek van een aantal bewonersgroepen om de verkeerscijfers beter te kunnen vergelijken met de huidige situatie zijn voor 44 wegen de volgende vergelijkingen gemaakt:

  1. De berekeningen voor de referentiesituatie in 2030 in vergelijking met de huidige situatie (rekenjaar 2018).
  2. De berekeningen voor de vijf pakketten voor 2030 in vergelijking met de huidige situatie (rekenjaar 2018).

Deze vergelijkingen zijn aanvullend op de documenten ‘Memo verkeersmodellering opties’ en ‘Verkeersmodellering’.

De Verkeerscijfers in absolute getallen en met referentie 2018 vindt u op deze website onder Documenten Online bijeenkomsten nov – dec 2020