Vorig jaar zijn diverse verkeersmaatregelen voor weg, water, openbaar vervoer, recreatie en fiets op hoofdlijnen bedacht. De volgende stap is uitwerking van de maatregelen in detail.


Uitwerken verkeersmaatregelen

Gepubliceerd op 26 juni 2019

Op 10 en 11  juli zijn werkbijeenkomsten geweest met kernpartners en belanghebbenden. Hierin zijn maatregelen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verder uitgewerkt.


Vorig jaar zijn diverse verkeersmaatregelen voor weg, water, openbaar vervoer, recreatie en fiets op hoofdlijnen bedacht. Dat is gedaan samen met een groot aantal bewoners en organisaties uit het gebied. De volgende stap is de uitwerking van de 26 mogelijke maatregelen in detail. De kennis van partners en belanghebbenden in het gebied is hierbij van grote waarde. Met partners en belanghebbenden wordt gesproken over details, raakvlakken met andere maatregelen, mogelijke effecten. Met deze inbreng werken deskundigen van het ingenieursbureau, namens de samenwerkende kernpartners, de maatregelen verder uit.

Kernpartners en belanghebbenden als organisaties, ondernemers en bewoners zijn per mail uitgenodigd.

De presentatie die tijdens de werkbijeenkomsten is gegeven en de werkversies van de maatregelen treft u aan onder -Documenten-.

Heeft u vragen of opmerkingen over de presentatie of de maatregelen, dan verzoeken wij u die door te geven via e-mail: beterbereikbaargouwe@pzh.nl