foto Tempelpolder Boskoop Waddinxveen

De uitdaging is om vanuit vijf scenario's samen tot één pakket van maatregelen te komen.


Provincie schakelt combinatie Movares/P2 in

Gepubliceerd op 15 mei 2019


Ingenieursbureau Movares/ P2 gaat de Provincie ZuidHolland in de volgende fase van het gebiedsproject Beter Bereikbaar Gouwe ondersteunen. Het doel van de volgende fase is om samen met belanghebbenden tot één pakket van maatregelen te komen, die knelpunten oplossen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Kwaliteit

Uit een Europese aanbesteding  komt de combinatie Movares/P2 als winnaar uit de bus. Het plan van Movares/P2 biedt de meeste kwaliteit om de provincie in deze fase optimaal te ondersteunen.

Samen met partners

De vervolg fase zal, net als in de 1e fase, gezamenlijk met partners in het gebied worden voorbereid. De inzet is te bouwen aan een duurzame relatie met bestuur en stakeholders. Belanghebbenden worden opnieuw nauw betrokken voor meewerksessies, individuele gesprekken en raadpleegbijeenkomsten voor professionals en bewoners. Het streven is een gezamenlijke positieve uitkomst voor het verbeteren van de bereikbaarheid, economische positie en leefbaarheid in het gebied de Gouwe.

Vaststelling 2021

De aanpak in de volgende fase is erop gericht een uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten begin 2021 vast te stellen.