PARK Harm Veenenbos

Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit adviseert over fase 2

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft op 5 maart jl. de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe aan Harm Veenenbos, Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) overhandigd. Hierbij heeft hij de PARK uitgenodigd om in fase 2 van de Programmatische aanpak Beter Bereikbaar Gouwe een advies uit te brengen over de ruimtelijke aspecten.


De PARK is gevraagd om aandachtspunten aan te dragen voor het inpassen van gedachte maatregelen, waaronder de aanleg van een nieuwe weg- en fietsinfrastructuur en recreatieve (vaar)verbindingen in het Gouwe gebied. Het gevraagde advies aan de PARK is medio mei 2019 op hoofdlijnen beschikbaar.

Onafhankelijke rol

De PARK heeft de opdracht vanuit een onafhankelijke positie, gevraagd en ongevraagd te adviseren over ruimtelijke kwaliteit, nieuwe opgaven te agenderen en een impuls te geven aan de (ambtelijke en politieke) organisatie waar het gaat om het denken over en werken aan ruimtelijke kwaliteit.

Programmatische aanpak Gouwe

De Programmatische aanpak Gouwe is een gezamenlijke opgave van de kernpartners provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Regio Midden-Holland. In het gebied rondom de Gouwe spelen al geruime tijd leefbaarheids- en verkeers- (veiligheid)problemen op en rondom de bruggen, wegen en woongebieden. Daarnaast zijn er diverse ambities en knelpunten die op middellange termijn spelen. De aanpak heeft tot doel om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken.

April start fase 2

De eerste fase van de Programmatische aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - het opstellen van een gebiedsvisie en scenario’s met oplossingsrichtingen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het gebied rondom de Gouwe - is zeer successvol afgerond. Het voornemen is om medio april 2019 te starten met fase 2 van de Programmatische aanpak Beter Bereikbaar Gouwe, waarin wordt toegewerkt naar één gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De aanpak is erop gericht om de resultaten van fase 2 in het voorjaar van 2021 vast te kunnen stellen.