Informatiebijeenkomst Programmatische Aanpak Gouwe

Elk scenario kent voor- en nadelen."


Veel nuttige tips tijdens informatiebijeenkomsten

Gepubliceerd op 6 november 2018

Ruim 100 mensen bezochten de informatiebijeenkomsten over de Programmatische aanpak Gouwe op dinsdag 9 oktober in Boskoop en maandag 15 oktober in Waddinxveen. Een doorlopende presentatie bood een overzicht van wat er in het programma gebeurt en nog gaat gebeuren. Ook werd bij posters de planning toegelicht en de visie hoe het gebied er in 2030 uit moet zien.


Om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen en de economie te versterken zijn de afgelopen maanden samen met partners vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en doorgerekend. Aanwezigen tijdens deze inloopbijeenkomsten werd gevraagd sterkten, zwakten en tips bij elk van de scenario’s mee te geven.

Scenario's

Duidelijk werd dat elk scenario voor- en nadelen kent. Opmerkingen die vaker terugkwamen waren dat er een oplossing moet komen voor de drukte op de Zijde, de N207 en Hazerswoude-Dorp. Aantasting van natuur werden door meerdere mensen genoemd als aandachtspunt. Anderen zagen juist weer de oplossende waarde van deze scenario’s en pleiten voor een goede inpassing. Ook het verleggen van drukte bijvoorbeeld naar Hazerwsoude-Dorp, de rondweg Oost of het doorsnijden van kavels werden als minpunten benoemd.

Oplossingsrichtingen

De aansluiting N11-A12 van en naar Den Haag kon op brede steun rekenen. Verschillende aanwezigen pleitten voor stevigere inzet op andere vormen van mobiliteit zoals fiets en openbaar vervoer. Met deze input adviseren de bestuurders op 5 november welke oplossingsrichtingen de komende periode verder uitgewerkt gaan worden. De volgende stap in het traject is een concreet maatregelenpakket dat in 2020 in een uitvoeringsprogramma wordt opgenomen.