luchtfoto bodegraven reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk nieuwe kernpartner.


Nieuwe kernpartner, nieuwe gezichten

Gepubliceerd op 19 juni 2019


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk nieuwe kernpartner

Op 29 mei jl. heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk besloten toe te treden als kernpartner van Beter Bereikbaar Gouwe. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Midden Holland en Provincie Zuid Holland hebben eind 2018 de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgenodigd mee te doen als kernpartner. Redenen hiervoor zijn de wegverbinding A12-N11 en andere maatregelen, die binnen het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vallen.

Nieuwe provinciale gezichten

Binnen het provinciale programmateam is een wisseling van ambtelijke opdrachtgever én programmamanager. Raymond Mange is de nieuwe ambtelijk opdrachtgever; hij vult het gat dat Gohdar Massom achterliet vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie bij de Algemene Bestuursdienst van het Rijk. Sacha van Altena heeft per februari de rol van programmamanager op zich genomen.

De programmateamleden voeren de komende tijd gesprekken met de gemeentelijke kernpartners en met Regio Midden Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland over hun wensen en randvoorwaarden voor de nieuwe fase.

Vervolgfase van start

Het verbeteren van de bereikbaarheid in en rondom de Gouwe is een nieuwe fase in gegaan. In deze tweede fase van het programma Beter Bereikbaar Gouwe (ook bekend als Programmatische aanpak Gouwe) werken de partners toe naar één gezamenlijk uitvoeringsprogramma en één maatregelenpakket. Belanghebbenden worden opnieuw nauw betrokken voor meewerksessies, individuele gesprekken en raadpleegbijeenkomsten.