Nieuwe concept kaarten pakketten 3 en 4

Gepubliceerd op 17 mei 2021

We hebben geconstateerd dat in de concept kaarten van de pakketten 3 en 4 op meerdere plekken per ongeluk de spitscijfers staan, in plaats van de gemiddelde verkeerscijfers per dag. We vinden dit erg vervelend en hebben alle cijfers nog een keer goed gecontroleerd.

Conclusies blijven hetzelfde

Deze vergissing heeft géén invloed op de conclusies van de concept rapporten. Voor de zekerheid heeft een andere, externe partij alle kaarten en rapporten nog een keer gecontroleerd. Daaruit is gebleken dat alle andere verkeerscijfers goed zijn overgenomen.

Nieuwe kaarten

Hiernaast vindt u de nieuwe kaarten. De wijzigingen zitten vooral in de kaart van pakket 3, met name aan de westkant van de Gouwe en op de Bloemendaalseweg in Waddinxveen. Op die weg blijft de hoeveelheid verkeer over een hele dag gemiddeld hetzelfde (0%). Bij pakket 4 gaat het ook over de cijfers op de Bloemendaalseweg en enkele wegen in de directe omgeving daarvan.

We nemen de nieuwe kaarten later over in de definitieve rapporten van november 2020:

  • Keuzeopties maatregelenpakket BBG
  • Memo verkeersmodellering opties
  • Verkeerscijfers pakket 2 en 4 verder uitgewerkt

In het concept rapport verkeersmodellering zijn wel alleen de daggemiddelden opgenomen.

Andere aanscherpingen

Uit de omgeving kwamen ook andere reacties op de concept rapporten. Daaruit bleek dat sommige teksten aangevuld of verduidelijkt kunnen worden. Dat nemen we ook mee in de definitieve rapporten. In het najaar worden alle definitieve rapporten op de website geplaatst.