Gouwe_met_hefbrug_Wveen_en_auto_131

'Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, wegen en economie rondom de Gouwe duurzaam en evenwichtig vorm te geven. Samen met bewoners en overheden is het tijd voor een volgende stap waarbij draagvlak van groot belang is om tot iets moois te komen.' gedeputeerde Floor Vermeulen


Van maatregelen naar oplossing

Gepubliceerd op 18 juli 2019

Belanghebbenden en bewoners kunnen de komende maanden tijdens werksessies hun aandachtspunten en zorgen aangeven.


Zesentwintig mogelijke maatregelen liggen vanaf nu voor partijen en voor bewoners op tafel.

Kiezen voor de beste oplossing

Voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 moeten de partijen samen komen tot één maatregelenpakket dat de knelpunten in de regio het beste oplost. De eerder opgestelde oplossingsrichtingen vormen daarbij het uitgangspunt. Maatregelen uit de scenario’s ‘Sterke Gouwe’, ‘Oeververbinding Noord’ en ‘Ringwegen’ én de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe vormen de basis voor de verdere uitwerking. Deze mogelijke oplossingen onderscheiden zich op de thema’s wegen en vaarwegen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid. Elke oplossing stelt voor om fietsroutes en openbaar vervoer te versterken.

Toetsen

Op dit moment maken de betrokken partijen nog geen keuzes uit de maatregelen. In de komende vier maanden toetst ingenieursbureau Movares/P2 26 mogelijke maatregelen op effect en draagvlak. Dit gebeurt onder andere tijdens werkbijeenkomsten. De eerste werkbijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers en bewoners vonden afgelopen week plaats. De 26 individuele maatregelen konden hier aangevuld worden met details, zorgen, aandachtspunten en belangen.

Denk mee

Na de zomervakantie vinden vervolgbijeenkomsten plaats voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Aanmelden voor de nieuwsbrief Beter Bereikbaar Gouwe kan via beterbereikbaargouwe@pzh.nl.

Besluitvorming door de besturen (colleges en raden) over het maatregelenpakket staan gepland voor het eerste kwartaal van 2020.