Inspreken bij commissievergaderingen

Gepubliceerd op 9 november 2021

De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten tussen december en februari over het advies van de Bestuurlijke Afstemgroep van Beter Bereikbaar Gouwe. Ter voorbereiding op deze besluiten zijn er commissievergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen meeluisteren of inspreken. Na de commissievergadering nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit.

Aanmelden bij griffiers

Als u dat wilt, kunt u uw mening over het maatregelenpakket geven door in te spreken bij de commissie waar het onderwerp op de agenda staat. Meestal krijgt u 3 tot 5 minuten spreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers. U moet zich daarvoor aanmelden bij de griffier van de gemeente en/of provincie waar u wilt inspreken. Meestal kunt u dat tot 36 of 48 uur van tevoren doen.

Data en meer informatie

Hieronder vindt u data van de commissievergaderingen, de websites over hoe inspreken werkt en een link naar informatie over de raad en de vergaderkalender. De documenten waarover besloten wordt, komen op de vergaderkalenders te staan. Data zijn onder voorbehoud.

Woensdag 1 december 2021:
Inspraakavond, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Inspraak en spreekrecht

Vergaderkalender

Vergaderstukken

De commissievergadering is op 8 december 2021.


Woensdag 1 december 2021 om 20.00 uur:
Commissie Ruimtelijk en Economisch domein, gemeente Alphen aan den Rijn

Inspreken bij vergaderingen

Vergaderkalender

Vergaderstukken

De commissievergadering is op 2 december 2021.


Woensdag 8 december 2021:

Commissie Ruimte en Infrastructuur, gemeente Waddinxveen

Spreekrecht

Vergaderkalender


Woensdag 12 januari 2022:

Commissie Bereikbaarheid en Energie, provincie Zuid-Holland

Statencommissies/inspreken

Vergaderkalender


De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten op
(data onder voorbehoud):


Woensdag 15 december 2021
: gemeenteraad Waddinxveen

Woensdag 15 december 2021: gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk

Donderdag 16 december 2021: gemeenteraad Alphen aan den Rijn

Woensdag 2 februari 2022: Provinciale Staten Zuid-Holland


Vragen

Voor vragen over de commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeente/provincie.