Gedeputeerde Floor Vermeulen in gesprek met ondernemers

We zoeken mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaat."


Gedeputeerden Floor Vermeulen en Rik Janssen werken samen aan een beter bereikbare Gouwe

Gepubliceerd op 6 november 2018

Tijdens de inloopavond op 15 oktober was gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen aanwezig. Hij luisterde aandachtig naar de bewoners en ondernemers.


Vermeulen licht het belang van dit programma toe: "Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. Met deze aanpak zoeken we samen met onze partners in de regio voor inwoners en transporteurs betere mogelijkheden om in de regio Gouwe vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."

Hoe nu verder?

In de komende tijd wordt gestart met fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe, waarin het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, en samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. Ook deze fase wordt -net als in fase 1- met de partners gezamenlijk uitgevoerd en ook hierbij worden stakeholders in het gebied nauw betrokken. De planning is erop gericht het uitvoeringsprogramma en de benodigde samenwerkingsovereenkomsten in 2020 vast te stellen.

Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de maatregelen die uitgevoerd gaan worden voor het verbeteren van bereikbaarheid en leefbaarheid en om de economie te versterken voor het gebied rondom de Gouwe. Dit is nodig om een een duurzaam, landelijk en bereikbare regio te zijn in 2030.