Met een statisch model krijgen we snel inzicht in de verkeerseffecten van een geplande verandering op de wegen. Samen met bewoners en overheden is het tijd voor een volgende stap waarbij draagvlak van groot belang is om tot iets moois te komen. Een betere bereikbaarheid en leefbaarheid is waar we samen keihard aan blijven werken.' gedeputeerde Floor Vermeulen


Gebruik verkeersmodel

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Hoeveel verkeer rijdt er op een gemiddelde werkdag door het gebied? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets verandert op de wegen? Een verkeersmodel geeft hier antwoord op.


Een verkeersmodel geeft een voorstelling van de werkelijkheid en is een hulpmiddel voor het nemen van besluiten over verkeersprojecten. Voor het verkeerskundig doorrekenen van de maatregelen maken we in deze fase 2 gebruik van het standaard statische verkeersmodel van de regio. Met een statisch model krijgen we snel inzicht in de verkeerseffecten van een geplande verandering op de wegen.

Het statische verkeersmodel wordt in de regio vaak gebruikt, waardoor het goed te vergelijken is met andere studies in de regio.

Op een aantal plaatsen in het gebied is meer gedetailleerd inzicht nodig. Zo gaan we bij de bruggen onderzoek doen met een volledig dynamisch model, om inzicht te krijgen in de gevolgen van brugopeningen en -sluitingen. Met een dynamisch model is het mogelijk om filevorming of wachtrijen voor een brug te berekenen, waardoor het effect realistischer is te berekenen.

Als u meer wilt weten over het verkeersmodel en de wijze waarop wij het gebruiken, dan kunt u ons mailen via beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.