boskoop_brug

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Er is in korte tijd veel voortgang geboekt en breed bestuurlijk draagvlak voor de Programmatische Aanpak Gouwe bereikt. We gaan in dit tempo door voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch sterke regio.”


Eerst minder brugopeningen, verdere maatregelen worden onderzocht

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Minder, maar wel iets langere brugopeningen van de hefbrug Boskoop door per brugopening zoveel mogelijk schepen tegelijk te laten passeren. Die maatregel voert de provincie per 1 april in. Verdere maatregelen worden onderzocht in de Programmatische Aanpak Gouwe. Begin 2020 moet dat leiden tot een besluit over een concept maatregelenpakket voor de regio.


De besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma vindt eind 2020 plaats. Dit schrijven Gedeputeerde Staten in reactie op het burgerinitiatief ‘We zijn het zat’ uit Boskoop dat verzoekt om maatregelen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp.

Oplossingen voor regio

De provincie en de partners uit de regio spannen zich in voor een bereikbare, leefbare en economisch sterke regio met de Programmatische Aanpak Gouwe. In maart 2018 is de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen, Regio Midden-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de Programmatische Aanpak Gouwe. In de programmatische aanpak Gouwe wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen voor de middel- en lange termijn. Daarnaast zal een pakket korte termijnmaatregelen worden voorbereid en uitgevoerd.

Eind 2018 is fase 1 afgerond, waarin een gebiedsvisie en een aantal scenario’s met oplossingsrichtingen werden opgesteld. In fase 2 van de Programmatische Aanpak Gouwe wordt getrechterd naar 1 integraalmaatregelenpakket met een schetsontwerp en een Uitvoeringsprogramma opgesteld.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Er is in korte tijd veel voortgang geboekt en breed bestuurlijk draagvlak voor de Programmatische Aanpak Gouwe bereikt. We gaan in dit tempo door voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch sterke regio.”

Clustering beroeps- en recreatievaart

Per 1 april 2019 worden schepen gegroepeerd bij de Julianasluis en de Spoorbrug Alphen aan den Rijn/Gouwesluisbrug (zowel de heen- als terugvaart). In de spits mag recreatievaart uitsluitend met beroepsvaart onder bruggen meevaren: er zijn dan geen aparte brugopeningen voor recreatievaart in de spits. Buiten de spits vaart recreatievaart zo veel mogelijk mee met beroepsvaart. Dit levert tijdwinst op doordat het omhoog en omlaag gaan van de hefbruggen maar 1 keer plaatsvindt voor meerdere schepen tegelijk. Er komen daardoor minder, maar wel iets langere brugopeningen.