Controle verkeerscijfers noordelijke route Boskoop

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Beter Bereikbaar Gouwe kent een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces, waarbij de mensen in de omgeving open en transparant worden geïnformeerd. Tijdens dit proces in mei/juni zijn een paar onjuistheden geconstateerd in de verkeerscijfers van de noordelijke route bij Boskoop (W20). We vinden dit erg vervelend en voelen de verantwoordelijkheid om de informatie grondig te controleren. Tijdens het webinar van 7 juni hebben we de mensen in de omgeving hierover geïnformeerd.

Aanvullend onderzoek

Op dit moment doen we aanvullend onderzoek en extra controles op alle input en output in het verkeersmodel. Totdat dit is afgerond, zijn de verkeerscijfers van W20 in het rapport concept-maatregelenpakket onder voorbehoud.

Extra bijeenkomst

We maken de resultaten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, breed kenbaar via de website en de nieuwsbrief. In week 26 (eind juni/begin juli) organiseren we een extra online bijeenkomst om de verkeerscijfers toe te lichten. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor juiste en volledige informatie vóórdat besluitvorming kan plaatsvinden.

Verlenging reactietermijn

Ook verlengen we de termijn om te reageren op de plannen tot en met 11 juli (was 1 juli). We laten zo snel mogelijk via de nieuwsbrief weten wanneer de cijfers bekend zijn en wanneer de bijeenkomst is.