Still animatie Beter Bereikbaar Gouwe

Deze fase is bijna afgerond: in 2019 start fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe.


Afronding eerste fase Programmatische aanpak Gouwe

Gepubliceerd op 17 december 2018

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen alsmede het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland stemden in met de Gebiedsvisie en de bereikbaarheidsscenario’s Beter Bereikbaar Gouwe.


Sinds april 2018 werken we onder de vlag van de Programmatische aanpak Gouwe aan een duurzame, landelijke en bereikbare regio. De rapportages zijn op deze website te lezen onder 'Documenten'.

De afgelopen maanden zijn, samen met partners en belanghebbenden, vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en doorgerekend. Er is nu besloten om in de volgende fase toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat opgebouwd kan worden uit de hoofdoplossingsrichtingen van drie van deze vijf scenario’s.

Hoe nu verder?

We starten in 2019 met fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe. Ook deze fase zal - net als in fase 1 - met de partners gezamenlijk worden voorbereid en ook hierbij zullen stakeholders in het gebied nauw worden betrokken. De aanpak van fase 2 is erop gericht om een Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in het najaar van 2020 vast te stellen.