Aanmelden online bijeenkomsten juni 2021

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Na meerdere gespreksrondes stellen we nu één concept pakket voor met maatregelen. In dit pakket zitten oplossingen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het Gouwe-gebied. Het gaat over weg-, vaarweg- en fietsmaatregelen.

We informeren u over het concept maatregelenpakket en hoe u over dit voorstel kunt meepraten. Laat weten wat u vindt van de ideeën die er nu zijn. Deze inzichten worden meegewogen in een definitief advies voor een pakket. Daarna nemen de gemeenten en de provincie in de tweede helft van 2021 in twee stappen een besluit over het pakket.

Twee soorten bijeenkomsten

  1. Webinar met algemene presentatie op maandag 7 juni van 19.30 – 20.45 uur.
  2. Online gesprekstafels op woensdag 9, donderdag 10 en maandag 14 juni, op diverse tijdstippen voor maximaal 12 personen per keer.

In een webinar krijgt u een algemene presentatie over het maatregelenpakket en welke stappen nog volgen om tot een definitief besluit te komen. Er is ruimte om uw vragen te stellen.

De gesprekstafels zijn bedoeld om in kleine groepen in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van de voorstellen voor de weg-, vaarweg- en fietsmaatregelen. We gebruiken MS Teams.

U kunt zelf kiezen of u alleen de algemene presentatie volgt en/of deelneemt aan één of meer gesprekstafels.

Aanmelden

  • U kunt zich hier aanmelden voor de algemene presentatie op 7 juni a.s.
  • U kunt zich hier aanmelden voor online gesprekstafels op 9, 10 of 14 juni a.s. De drie verschillende onderwerpen (wegen, fietsroutes, Gouwe) worden meerdere keren aangeboden.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de werkwijze.

Meer informatie over het pakket

Op de website vindt u documenten waarmee u zich kunt voorbereiden (pagina Pakketvoorstel en pagina Documenten).

Reageren per e-mail

Heeft u nu al een vraag? Laat het ons alvast weten. Dan houden we er rekening mee in het webinar.

Kunt u niet deelnemen aan de online bijeenkomsten en wilt u wel een reactie geven? Dan kunt u dat vóór 1 juli a.s. doorgeven via beterbereikbaargouwe@pzh.nl