Meer weten over mogelijke maatregelenpakketten.
Volg het webinar op 24 november a.s.


Aanmelden online bijeenkomsten 24, 30 nov. en 1 dec.

Gepubliceerd op 5 november 2020

Na een uitgebreid onderzoek naar 40 maatregelen stellen we vijf mogelijke maatregelenpakketten voor. De pakketten zijn oplossingen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het Gouwe gebied. In elk pakket zitten maatregelen voor fiets, ov, vaarweg en wegen. De komende periode gaan we hierover in gesprek met u, bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, gemeenteraden en Provinciale Staten. Er is nog niets besloten; dat is naar verwachting in 2021.


Twee soorten online bijeenkomsten

 1. Algemene presentatie op dinsdag 24 november
  van 19.30 – 20.45 uur.
 2. Gesprekstafels op maandag 30 november en
  dinsdag 1 december,
  op diverse tijdstippen en maximaal 12 personen per keer.

In de algemene presentatie krijgt u informatie over de vijf opties van maatregelenpakketten en welke stappen nog volgen om tot een definitief besluit te komen.
De gesprekstafels zijn bedoeld om in kleine groepen in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van de maatregelenpakketten. We maken gebruik van MS Teams.

U bent vrij in uw keuze om alleen de algemene presentatie te volgen en/of ook aan een gesprekstafel deel te nemen.

Aanmelden vóór vrijdag 20 november

 • U kunt zich hier aanmelden voor de algemene presentatie
  op 24 november a.s.
 • U kunt zich hier aanmelden voor een online gesprekstafel
  op 30 november of 1 december a.s.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de werkwijze.

Documenten ter voorbereiding treft u aan op de website onder het tabblad Pakketten en het tabblad Documenten.

Reageren per mail

Kunt u niet deelnemen aan de online bijeenkomsten en wilt u wel een reactie geven? Dan kunt u dat, uiterlijk 15 december a.s. doorgeven via beterbereikbaargouwe@pzh.nl