Aanmelden online bijeenkomsten 2-10 juni

Gepubliceerd op 18 mei 2020

Twee soorten online bijeenkomsten


Eind vorig jaar zijn 77 ideeën van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden binnengekomen. Daaruit zijn 14 nieuwe ideeën geselecteerd voor wegen, vaarroutes en fietspaden. Deze ideeën hebben we verder onderzocht. We presenteren de uitkomsten daarvan in een algemene presentatie. En zijn benieuwd wat u van deze nieuwe ideeën vindt.

Naast deze 14 nieuwe ideeën, zijn er 26 eerdere voorstellen voor maatregelen. Deze komen nu niet aan de orde. Er is nog geen keuze gemaakt uit de oorspronkelijke mogelijke maatregelen en de nieuwe. Oftewel, er is nog geen ‘pakket’ samengesteld. Dat volgt later in het jaar.

Er is nog niets besloten. Een deel van de maatregelen valt af en er komen nieuwe ideeën bij. Uw betrokkenheid en kennis van het gebied zijn daarbij voor ons van grote waarde.

We organiseren twee soorten online bijeenkomsten:

  1. Algemene presentatie op dinsdag 2 en woensdag 3 juni van 20.00-21.00 uur.
  2. Gesprekstafels op dinsdag 9 en woensdag 10 juni, voor maximaal 12 deelnemers per tijdstip.

In de algemene presentatie krijgt u informatie over de 14 nieuwe ideeën, het onderzoek en de planning. U kunt vragen stellen die we ter plekke beantwoorden.

De gesprekstafels zijn bedoeld voor uw specifieke vragen, opmerkingen of suggesties over de nieuwe ideeën. Er zijn gesprekstafels over wegen, vaarwegen en fietsroutes, op diverse tijdstippen. Hiervoor geldt maximaal 12 deelnemers per tijdstip. We maken gebruik van Microsoft Teams.

U bent vrij in uw keuze om alleen de algemene presentatie te volgen en/of ook aan één of meer gesprekstafels deel te nemen.

Voor bedrijven organiseren we één gesprekstafel op 8 juni.

Aanmelden voor 29 mei

  • U kunt zich als bewoner of bewonersorganisatie hier aanmelden.

  • Vertegenwoordigt u een bedrijf, dan kunt u zich hier aanmelden

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de werkwijze. Voor deelname is een laptop of tablet nodig met camera, beeld en geluid.

Documenten ter voorbereiding treft u aan op de website onder Documenten/online bijeenkomsten juni. In de loop van de week van 18 tot 21 mei volgen meerdere documenten.