Aanmelden bijeenkomsten april 2023

Gepubliceerd op 9 maart 2023

Aanmelden voor de bijeenkomsten over een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp

Beter Bereikbaar Gouwe doet in Hazerswoude-Dorp een studie naar een mogelijke onderdoorgang. Als deel van deze studie zijn er, samen met een klankbordgroep van bewoners, een aantal schetsontwerpen gemaakt. We vinden het belangrijk dat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden goed geïnformeerd zijn en in dit vroege stadium hun mening kunnen geven. Daarom organiseren we een aantal bijeenkomsten.

Een mogelijke onderdoorgang

De studie gaat over een onderdoorgang onder het kruispunt van de N209 en de Dorpsstraat. Het doel is een hogere verkeersveiligheid en betere lokale leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp. In deze studie wordt gekeken naar de mogelijkheden op de lange termijn. Op dit moment is er onvoldoende geld beschikbaar voor een onderdoorgang. Er is ook nog niets besloten.

Klankbordgroep

Samen met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is in september 2022 een klankbordgroep opgericht die meedenkt in de studie. Met deze groep inwoners is een aantal schetsontwerpen gemaakt. Met die schetsen wordt duidelijk wat de ruimtelijke gevolgen zijn en of een onderdoorgang technisch uitvoerbaar is.

Op de korte termijn

Voor verbeteringen op de korte termijn hebben gemeente en provincie andere plannen voor het dorp, zoals een nieuwe rotonde en aanpassingen aan het kruispunt. Dit wordt gedaan vanuit het project N207 Zuid. Meer informatie over dit project is te vinden op de projectwebsite.

Online informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst informeren het projectteam en de klankbordgroep u over de varianten van de onderdoorgang. Na de presentatie is er ruimte voor verduidelijkende vragen.

Datum: woensdag 5 april
Tijd: 19.30 – 20.30

Openbare inloopbijeenkomst

We vinden het belangrijk om uw mening, zorgen en vragen te horen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de schetsontwerpen van de varianten bekijken en in gesprek gaan met de leden van het projectteam en de klankbordgroep.
Let op! Er zijn twee tijdsblokken voor deze bijeenkomst. U kunt kiezen welke bijeenkomst u bezoekt.

Datum: maandag 24 april
Tijd 1: 18.00 – 19.15 (inloop vanaf 17.30)

Tijd 2: 19.45 – 21.00 (inloop vanaf 19.15)

Locatie: Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250 Hazerswoude-Dorp, Podiumzaal

Aanmelden voor de bijeenkomsten

Om deel te nemen aan een of beide bijeenkomsten moet u zich aanmelden. Voor de online informatiebijeenkomst kan dat via dit formulier. Voor de openbare inloopbijeenkomst gebruikt u het aanmeldformulier.

Wat gebeurt er daarna?

De reacties op de schetsontwerpen worden gebruikt ter aanscherping van de ontwerpen. Later in het jaar worden de bewoners geïnformeerd over nieuwe versies van de tekeningen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2023 een besluit over het vervolg.