Onderzoek onderdoorgang Hazerswoude-Dorp


De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft gevraagd om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp. Het gaat om het kruispunt tussen de provinciale weg N209 en de Dorpstraat. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben dit verzoek overgenomen. In dit onderzoek worden de resultaten van eerdere onderzoeken betrokken, zoals de studie N206/N209.


Nog niks besloten

Het is nog maar de vraag of de onderdoorgang er komt. Er moeten keuzes gemaakt worden, omdat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om alle maatregelen uit te voeren. Aan de hand van het huidige onderzoek kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2023 een onderbouwd besluit nemen over de onderdoorgang. Eerst worden schetsontwerpen gemaakt en daarna voorlopige ontwerpen. Ook worden de kosten en effecten op een rij gezet.

Klankbordgroep

Samen met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is in september 2022 een klankbordgroep opgericht die meedenkt over het huidige onderzoek. Met deze groep inwoners, winkeliers en belangengroepen zijn daarna een aantal schetsontwerpen gemaakt. Door die schetsen worden de ruimtelijke gevolgen duidelijk en of een onderdoorgang technisch uitvoerbaar is.

Schetsontwerpen

De schetsontwerpen worden in maart/april 2023 in een aantal bijeenkomsten gepresenteerd. Iedereen die dat wil, kan daar dan op reageren.