Fietsroutes


Twee doorgaande fietsroutes in de regio worden verbeterd, inclusief de aansluiting daarvan op de treinstations. Veel mensen staan achter deze maatregel, want het stimuleert fietsgebruik en verhoogt de verkeersveiligheid.


Van Alphen aan den Rijn naar Gouda (OVF1c)

Het spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is een directe verbinding en loopt langs belangrijke locaties in de drie gemeenten. Door de vrijliggende fietspaden parallel aan het spoor beter in te richten en te verbinden met andere veelgebruikte routes wordt fietsen fijner en aantrekkelijker en worden de treinstations van R-net beter bereikbaar. In Waddinxveen en Boskoop zijn nu al een aantal goede fietspaden die onderdeel kunnen zijn van deze fietsroute.

Van Bodegraven naar Gouda (OVF1d)

Op deze route worden twee belangrijke fietspaden verbeterd: de route buitenom, langs de A12 en de Goudseweg N459. En de route door de bebouwde kom via de Bodegraafse Straatweg, Raadhuisweg, Zoutmansweg (onder de A12 door) richting Bodegraven langs de Goudseweg. De ontwikkeling van een mogelijke fietstunnel onder de N11 is een grote wens, maar onlosmakelijk verbonden met de planvorming rondom de Bodegravenboog.

Voorlopige ontwerpen

De gemeenten zijn onder leiding van de provincie aan de slag gegaan met de verbeteringen. Ze hebben een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld waarin werkafspraken zijn vastgelegd. Alle partners hebben de voorbereidingswerkzaamheden nu zelf opgepakt. Zij starten nu met het opstellen van voorlopige ontwerpen van de fietspaden.


Kaart met de fietsroutes