Bodegravenboog


De Bodegravenboog is een directe aansluiting van de N11 op de A12 richting Gouda, Rotterdam en Den Haag. De wens om de Bodegravenboog aan te leggen is groot in de regio.


Knelpunt

Momenteel staat de verbinding van de N11 op de A12, in de vorm van de tweebaansweg N459, dagelijks meermaals vast met vertragingen van minstens twintig minuten tot gevolg. Daardoor rijdt het doorgaande verkeer op de regionale en lokale wegen, zoals op de N207 en N209. Dat zorgt ook daar voor vertragingen en verkeersonveilige situaties.

Oplossing

Met de aanleg van de Bodegravenboog neemt de verkeersdruk op de N459 aantoonbaar af en wordt de regio veel beter ontsloten. Het verkeer tussen Gouda en Alphen aan den Rijn stroomt beter door. Ook het bestaande sluipverkeer in het Gouwegebied neemt af. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer rijden waar het hoort te rijden: op het hoofdwegennetwerk.

Onderdeel van Rijkstraject

De Bodegravenboog is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid om de A12 tussen Gouda en Utrecht te verbreden. Voorlopig heeft het Rijk nog niet besloten over een verkennend onderzoek. Om de aansluiting tussen de N11 en A12 bij het Rijk in beeld te houden, komt de regio in actie.

Regio in actie

Er is een brandbrief verstuurd naar de Tweede Kamer waarin het belang van de Bodegravenboog nog eens wordt benadrukt. Op vrijdag 25 november vindt een werkbezoek plaats in Bodegraven met Kamerleden en Statenleden om het knelpunt aan te kaarten en te bespreken. Deze acties vinden plaats vóór het MIRT-overleg waarin parlementsleden met de minister spreken over infrastructuur.