Ruimtelijk advies in ontvangst

Gepubliceerd op 21 november 2019

Met deze opdracht is provinciaal ruimtelijk adviseur Harm Veenenbos aan de slag gegaan. Op 20 november overhandigde hij zijn advies aan de samenwerkende partners.


“Los niet enkel de bestaande knelpunten op, maar denk nu ook vanuit een beeld en koers voor de langere termijn”, stelt Veenenbos. Hij pleit voor toevoegen van kwaliteit aan het gebied. Veenenbos ziet geen oplossing in de oostelijke verbinding. Hij vindt dat er rekening gehouden moeten worden met logistieke zwaartepunten in het gebied en waar verbindingen in de toekomst nodig zijn. Veenenbos is voorstander van het versterken van de A12, verbeteren van OV- en fietsverbinding

Voor de samenwerkende partners biedt het advies aanknopingspunten voor het verdere onderzoek naar maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied.