Aanmelden bijeenkomsten najaar 2022Aan het begin van 2022 hebben de drie gemeenten en de provincie besloten om een oeververbinding en een tunnel(bak) verder te laten onderzoeken. Er is nog niks besloten. Er zijn bijeenkomsten om de mensen in het gebied bij te praten over de onderzoeken én te horen hoe zij over de oeververbinding denken.

Wat gaan we vertellen

 • Onderzoek oeververbinding Gouwe

Er zijn drie locaties langs de Gouwe aangewezen waar mogelijk een nieuwe brug of aquaduct (oeververbinding) kan komen. Er zijn schetsen gemaakt voor een weg naar die verbinding toe. We laten de schetsen zien en leggen het proces verder uit.

 • Onderzoek tunnel(bak) Hazerswoude-Dorp

We kijken opnieuw naar de mogelijkheden voor een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp. Met het Dorpsoverleg is een klankbordgroep van bewoners opgericht die meedenkt over een ontwerp voor een tunnel(bak). Er liggen nu nog geen schetsen. Op 24 november informeren we u over hoe we dit onderzoek aanpakken.

 • Andere maatregelen

Op 24 november komen ook de andere maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe aan bod, zoals de Bodegravenboog. Het is nuttig om hier ook naar te luisteren, omdat de maatregelen met elkaar samenhangen en voor het hele gebied van belang zijn.

Wanneer

 • Donderdag 24 november, van 19.30 tot 20.45 uur
  Algemene presentatie via een online bijeenkomst.
 • Donderdag 8 december, van 18.30 tot 21.30 uur 
  Inloopbijeenkomst oeververbinding in de Flora, Parklaan 4, Boskoop.
 • Dinsdag 13 december, van 18.30 tot 21.30 uur
  Inloopbijeenkomst oeververbinding in de Flora, Parklaan 4, Boskoop.

Doel en invulling van de bijeenkomsten

In de algemene presentatie informeren we over bovenstaande onderwerpen en het proces. U kunt online uw vragen stellen.

De inloopbijeenkomsten in Boskoop zijn bedoeld om de schetsen van de oeververbinding te bekijken en te bespreken met de projectleden van de drie gemeenten en de provincie.

Begin 2023 volgt een aparte bijeenkomst over de tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp.

Aanmelden gesloten

De aanmelding voor de inloopbijeenkomsten op 8 of 13 december 2022 is gesloten.