Werkbijeenkomsten najaar

Gepubliceerd op 11 september 2019

In het najaar volgen opnieuw werksessies voor belangengroepen en bewoners waarin we de volgende versies van de factsheets bespreken. Staat alles er goed op? Wat mist er nog? Zijn er alternatieven? Daar gaan we in een tweede ronde mee verder.

Op dit moment zijn nog geen data bekend. Het bestuurlijke overleg, de BAG die gepland stond op 18 september wordt verplaatst naar een andere datum. De reden hiervan is dat de voorzitter, gedeputeerde Vermeulen, onverwachts is verhinderd.

Eerst zal in dat bestuurlijke overleg alle informatie worden besproken en vrijgegeven voor de werksessies. Daarna versturen we de uitnodigingen voor de najaarswerksessies voor bewoners en belanghebbenden en onze reacties op de brieven van een aantal (bewoners)organisaties aan de BAG.